SMSIST2

 

INFORMATION? Skriv till

Sekretariatet Biskop Wikström

Skogalundsklippan 3 0, II

131 39 Nacka, Stockholm

Sverige. Postgiro 2271-5 för

svarsporto + gåvor. V i har

ej medlemsavgifter, ej löner.

 

Gåvor är välkomna till FRIA

KATOLSKA STIFTELSEN

bank-nummer 14.439.472-3

c/o Förenings-sparbanken, Post-

giro No 1201-3 el. Nord-Banken

personkonto 181220-0655 +Elis

Internet: http://www.

geocities. com/ Athens/

Acropolis/3170 Email:

abcwikstrom @geocities.com

Denna liturgi är auktoriserad för

FRIA KATOLSKA KYRKOR

och för Förenta Religioners Orden och samfunden för interreligiöst pionjärarbete On behalf of

The Federation of the

FREE CATHOLIC CHURCHES.

 

 

 

 

 

 

 

+Elis Arnold Wikström

The M Rev Ecumenical Bishop

(1 11 1997, Feast of all saints of religions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

ww

w

w

a