svm16cd

"NICENSKA TROSHANDLINGEN

bearbetad för återställd ekumenisk frihet, utan söndrande dogmer, utan anathemas,

P och alla som önskar deltaga: VI KONTEMPLERA I FRIHET TRON PÅ EN GUD,

evig. oändligt, transcendent och immanent, som nu är manifesterad i en himmelsk

TREENIGHET och som oss och som allt i universum

VI KONTEMPLERA I FRIHET TRON PÅ "FADERN"

vilkens vilja före all tid har förutbestämt oss för pilgrimsfärden genom tid och rum

tills vår latenta gudomlighet är manifesterad och vi ÅTERVÄNDER till Fadern

VI KONTEMPLERAR I FRIHET TRON PÅ "SONEN", KRISTUS-NATUREN

som är identisk med vårt evig JAG och av "SAMMA VÄSEN SOM FADERN".

Han är enligt liknelserna om Jesus och i de uråldriga mysterierna "FÖDD" i all

materia i universum. En symbol för materien är hans jordiska moder "jungfru

MARIA" Den Heliga Anden är ett namn för hans HIMMELSKA Moder.

Han är enligt liknelserna KORSFÄST i materien under inkarnation och då

liksom död. Och han säges UPPSTÅ kroppsligen som reinkarnerad och UPPSTÅ

själsligen som återuppväckt till evigt himmelskt medvetande.

VI KONTEMPLERAR FRITT TRO PÅ DEN HELIGA ANDEN, LIVGIVAREN

som tillbedes och äras tillsammans med fadern och som talar genom profeter

VI KONTEMPLERAR GUDS TEMPEL SOM ETT, (ALLENHET) och

katolskt (=allomfattande) och apostoliskt.

VI KONTEMPLERAR TRON PÅ ANDE-DOP SOM FRIGÖR FRÅN SYND

VI KONTEMPLERAR I FRIHET DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE

och den tillkommande världens liv Amen

 

A L T E R N A T I V T R O S H A N D L I N G

Enligt traditionen kontemplerar vi nu trosbekännelser som vi ha ärvt från forntid

Vi söker fritt Guds Andes sanning i tro att ord och tankar kan begränsa

Vi upphäver kyrkomötens dogmer vari majoriteter bannlyst minoriteters tro.

Vi förkunna friheten för fångna själar, seende för blinda själar,

och välsigna även dem som oss förfölja (Rom 12 14)

E N T R O S H A N D L I N G O M G O TT O C H O N T

Vi kontemplerar i frihet tron att Gud och vår eviga natur är bortom ljus och mörker,

men att Gud låter oss erfara motsatsparen för att undervisa oss. Vi kontemplerar att

Gud kan sända en skenbart mörk ängel för att skydda oss mot frestelse,

som när Gud sände en ängel vilken med svärd hindrade Bileam (4 Mos 22)

Denne förstod först ej att ängeln kom för att skydda honom mot fara

Vi kontemplerar att Gud kan sända oss på en mörk pilgrimsresa för att vi skall

finna en impopulär sanning som vi inte skulle finna i solsken

Vi kontemplera att Gud sänder solsken och regn lika till alla men att vi reagera olika

beroende på vår olika mognad. Vi kontemplera att en vis själ som sändes på korsets

väg kan säga "hell dig kors, mitt enda hopp". Vi kontemplera hur en tro kan hjälpa

men en annan tro kan vara illusorisk och bindande och hur Sanningens ande frigör.

Amen