Den första RÖKELSEAKTEN 8

(Bibeln nämner rökelse som brukas i tempel och riter och i himlen. Upp 8 säger

att en ängel vid ett altare i himlen har ett rökelsekar. "Och röken från rökelsen

steg upp inför Gud tillsamans med de heligas böner" Profeten Moses förkunnade

som guds vilja "gör ett rökelsealtare".Moses brukade först rökelse i egyptiska

mysterier (Apg 7 22) Bruk av rökelse finns även hos hinduer.buddhister, muslimer

och zoroastrier. Redan i forntiden’ansågs rökele ha en välgörande psykologisk

verkan i böneliv. Många kristna församlingar brukar nu rökelse. Frikatolikerna

bevarar bruket att välsigna’rökelse och beröka altare, präst, församling etc

"Guld, rökelse, myrra"-gåvor tolkas t ex som "kungligt, prästerligt, offerdöd".

P: I GUDS NAMN VÄLSIGNAS DENNA RÖKELSE +

( PROFETISK REGEL ÄR "FRÅN SOLENS UPPGÅNG /PS 113 3

TILL DESS NEDGÅNG FRAMBÄRS RENA OFFERGÅVOR OCH RÖKELSE

SKALL BRÄNNAS.. ¨- SJÄLARS INRE ÄNGLALIKA VÄSEN SÄGES

LÅTA HELGA BÖNER OCH VÄLSIGNELSE UPPSTIGA SÅSOM RÖKELSE)

( 2 MOS 30 / 2 KOR 14

(Här berökes altare och P enligt gammal tradition9

P: HERREN ÄR I ER - VÄLSIGNANDE +

F: HELGA ANDEN ÄR I DIG - VÄLSIGNANDE +

INTROITUS eller INGÅNGSPSALMEN

(Alla gör korstecken över sig och sjunger:)

+ VI VÄLSIGNA DIG, GUDS TREENIGHET

VI TACKA DIG, ODELTA ALLENHET

DU ÄR I OSS INKARNERAD, IMMANENT

DU -ÄR OÄNDLIG EVIG TRANSCENDENT

MORGONSTJÄRNOR JUBLA INFÖR DIG, DIN HÄRLIGHET

GUDS BARN HÖRS ROPA HÖGT AV SALIGHET (JOB 38 7)

VI LOVSJUNGER FADER SON OCH HELGA AND

OCH LÄR FLER NAMN FRÅN HIMLAR OCH FRÅN ANDRA LAND

VI VÄLSIGNA DIG GUDS TREENIGHET

VI TACKA DIG ODELTA ALLENHET

KYRIE

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON

GUD FADERN, BARMHÄRTIG

CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON

KRISTUS """

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON

HELGA ANDEN """

Vanlig översättning är petition att gud skall ändra sig och bli mer barmhärtig

Men en orginaltext Ps 6.3, 31.10 har hebreiskt obestämbart tempus

Kristi Agape-undervisning utsäger att Gud är fullkomlig. Vi bör ändra oss

Frågan om orden kom från Egypten och där varaffirmativa utelämnas här