svnskm28

 

 

P: ALLMAKTS FADER, VI VILL KONTEMPLERA 28

HUR DU SER NED TILL OCH MOTTAGER DESSA OFFERGÅVOR

OCH MED HELGA ANDEN * (epikles*)

OCH MED DITT ORD VÄLSIGNAR +

KONSEKRERAR + OCH STADFÄSTER + DEM

ATT DE FÖR OSS SKALL BLIVA HANS + LEKAMEN OCH HANS + BLOD

SOM VID NATTVARD FÖRE LIDANDET TAR BRÖD

I SINA HELIGA OCH VÖRDNADSVÄRDA HÄNDER,, SKÅDAR IN I HIMLARNA

TILL DIG ALLMAKTS FADER , TACKAR DIG, + VÄLSIGNAR BRÖDET, BRYTER DET

OCH GIVER DET TILL LÄRJUNGSKARAN, SÄGANDE

TAGEN, ÄTEN HÄRAV ALLA TY + DETTA ÄR MIN KROPP

xxx xxx xxx (primklockor)

HAN TAGER LIKASÅ OFFERKALKEN I SINA

VÖRDNADSVÄRDA HÄNDER TACKAR ÅTER FADERN, VÄLSIGNAR KALKEN +

OCH GER DEN TILL SIN LÄRJUNGKRETS, SÄGANDE

DRICK NU ALLA HÄRUTAV + DETTA ÄR MITT BLOD

( xxx xxx xxx ( primklockor)

NÄR HELST NI GÖRA DETTA GÖR DET FÖR ATT MINNAS MIG

/efter tyst tillbedjan kan följande vers sjungas stilla kontemplativt/

VI TILLBE DIG O INRE LJUS SOM HÄR

I SAKRAMENTET VÄRDES VARA NÄR

PÅ OFFRETS BORD I BRÖD OCH VIN DU BOR

MED EVIG TRON I HJÄRTATS HÖGANKOR

(efter kort paus sjungs traditionellt ADESTE FIDELES)

KOM ALLA HÄNGIVNA HÄLSA SEGERHJÄLTEN

KOM HERDAR OCH VISE TILL BETHLEHEM * "Brödhuset")

FÖDD ÄR HÄR ORDET ALFA OCH OMEGA

O KOM OCH HÄLSA CHRISTOS O KOM OCH HÄLSA CHRISTOS (Grek för Messias)

O KOM OCH HÄLSA CHRISTOS SOM VILL FÖDAS I ALLT

DU VARE HÄLSAD CHRISTOS PÅ DITT ALTAR

INNERLIGT LOV OCH PRIS OCH TACK TILL DIG FRÅN OSS

ORDET FRÅN FADERN EVIGT OFÖRGÄNGLIGT

O KOM ATT HÄLSA CHRISTOS O KOM ATT HÄLSA CHRISTOS

O KOM ATT HÄLSA CHRISTOS SOM VILL FÖDAS I ALLT

P: DÄRFÖR FADER GUD I HIMLEN , VILL VI, SOM ÄR DINA BARN

HÄR KONTEMPLERA GUDS INKARNATION

MINNAS GUDASONEN SOM HÄR FÖDS OCH DÖR I OSS

HANS MÄKTIGA UPPSTÅNDELSE OCH TRIUMFERANDE HIMMELSFÄRD

OCH VI VILL HÄR INFÖR DIG, GUDS MAJESTÄT

FRAMBÄRA EUKARISTIENS TACKSÄGELSE, OCH MINNESTJÄNST

OCH VI OFFRAR MED DIG SAKRAMENTETS DYRA GÅVA

SOM DU GER OSS ATT FÖRVALTA