svnskM3o

30

VI FRAMBÄR PÅ NYTT GUDS OFFER, GÅVAN SOM VI FÅTT FRÅN HÖJDEN

VI STÄRKAS AV DESS KRAFT O FADER STÄRKS AV SAKRAMENTETS NÅD

VI FRAMBÄR MED DIG O HERRE

+ DETTA RENA OFFER ( kontemplera KÄRLEK)

+ DETTA HELIGA OFFER " ( " VISDOM)

+ DETTA HÄRLIGA OFFER ( " OFFERVILJA )

+ DET EVIGA LIVETS BRÖD ( " GNOSIS)

+ OCH DEN EVIGA FRÄLSNINGENS KALK ( " HÄNGIVENHET)

TACK O GUD FÖR DIN NÄRVAROAS ÄNGEL SOM BÄR ALLAS OFFERAKT

TLLL HIMLARS ALTARBORD DÄR DU ÄR OFFERPRÄST

OCH DU SJÄLV ÄR EVIGT OFFER

TACK O GUD, FÖR SAKRAMENT, SOM PÅ JORDEN ÅTERSPEGLAR

DIN HIMMELS OFFER.. TACK FÖR. DIN LEKAMEN +

OCH DITT BLOD + OCH APOSTOLISK TJÄNST +

HOS DIG GÅVOR SOM DU TILL OSS SÄNT

TACK ATT DETTA SAKRAMENT

NU HELGAR + OCH GER LIV PÅ NYTT + OCH VÄLSIGNELSE HAR SÄNT

TILL FÖRSAMLING, ALLA DINA BARN, , LEVANDE OCH DÖDA

TACK TILL DIG O HELGA FADER GENOM CHRISTOS, HERREN I OSS

GENOM HONOM ÄR ALLT TILL +

HAN ÄR LIVET INOM ALLT +

OCH I HONOM LEVER VI +

TILL DIG FADER GUD ALLSMÄKTIG +

OCH I HELGA ANDENS ENHET +

GIVES TACK I EVIGHET (sakramentselevation)

F; AMEN

TACK TILL GUD FÖR RELIGIONERS HELGON

P: TACK, O GUD FÖR NÅD SOM GIVS I HERRENS MOR MARIA

OCH I ALLA DINA HELGON IFRÅN VÄRLDENS GRYNINGSSTUND

(särskilt vårt skyddshelgon Sankt...... )

TACK ATT HELGONEN FÖRMEDLAR KÄRLEK, VISDOM, PROFETIA

ÄN I DENNA STUND ( SOM I MÅNGEN GLÖMD URKUND)

+ VI FÖRENAR OSS MED DEM VARS FÖRBÖN ALLT VÄLSIGNAR

F R A C T I O P A N I S

P: O GUDS SON, SOM , FÖDS PÅ TUSEN ALTAREN

MEN ÄR EN OCH ODELBAR, SOM TECKEN PÅ DITT OFFER

BRYTER V I HÄR BRÖD, DIN KROPP, CHRISTOS

DITT LJUS BRYTS, BLIR FÄRGERS STRÅLAR, HIMMELSK GLANS

+ KRAFT OCH +FRID, +VÄLSIGNELSE TILL TRANSSUBSTANS

KRIST DU BLEV IGENKÄND SÅSOM GUDS SON (Lukas 24 30)

ETT MED FADERN NÄR DU BRÖT ETT BRÖD

ALLA BLI VI ETT MED FADERN NÄR VI UPPSTÅR IFRÅN "DÖD"