s184 KONSEKRERA ETT KYRKORUM 

 

ÅKALLAN

Biskop:   I GUDS NAMN, + FADERN,  + SONEN,   +HELGA ANDEN       F: AMEN

  RENING

B: LÅT OSS TILLBEDJA.  TACKA GUD,  ALLSMÄKTIG, ALLESTÄDES NÄRVARANDE   SOM  KONSEKRERAR  HELGAR  DETTA ANDAKTSRUM  (KYRKORUM)          OCH    RENAR DETTA ALTARE

                           B   vigvattenbestänker  altare och    F     och säger                                                                                                       Allsmäktige Fader, vi tackar  Dig som sänder Din heliga Ängel

att vara med oss som samlas till gudstjänst       Genom  Kristus  vår Herre

        Vigvattensprocession runt  kyrkorummet.  B bestänker väggarna  och återvänder till  koret

                             KONSEKRATION                        

B   vid altaret gör med tumme 5 krismakors  på altarstenen eller  på stenaltaret, krismasmörjer korset

på tabernaklet eller altarkorset  och säger:                                                       ALL VISDOMS  GUD   2

vi konsekrerar + och helgar + ALTARET  till  guds ära och  för mänsklighetens fullkomnande   och till minne av  martyren…….           i   namn av Gud  + Fadern + Sonen och den Helga + Anden      F  Amen

 

Konsekrationsprocession till kors i  SÖ.    B krisma-smörjer det och säger   SKÖNHETS GUD (4)

Vi konsekrerar och helgar detta  tempelrum till  Guds ära,  mänsklighetens fullkomnande  och till minne  av  martyren……..    i namn av Fadern +  Sonen     + och den Helga +   Anden         F  Amen              

 

Konsekrationsprocession till kors i sydväst.    B  krisma-SMÖRJER och säger  SKAPANDE GUD   ( 5)

Vi konsekrerar och helgar detta  tempelrum till  Guds ära,  mänsklighetens fullkomnande  och till minne av martyren….           i namn av Fadern +  Sonen     + och den Helga +   Anden         F  Amen         

    

Konsekrationsprocession   till VÄST  B krismasmörjer  korset och säger. GUD  ÄNGLARS KONUNG

Vi konsekrerar och helgar detta tempelrum till Guds ära, mänsklighetens fullkomnande och               till  minne av martyren…..  i namn av Fadern +  Sonen +  och den Helga + Anden    F  Amen   7

,

Konsekrationsprocession till kors i  NV    B  krisma -smörjer  och säger   KÄRLEKS GUD (6)

Vi konsekrerar och helgar detta  tempelrum till  Guds ära,  mänsklighetens fullkomnande  och till minne av martyren….           i namn av Fadern +  Sonen     + och den Helga +   Anden         F  Amen              

 

Konsekrationsprocession till kors NÖ.    B  krismasmörjer och säger   ALLA VÄGARS GUD     (3)

Vi konsekrerar och helgar detta  tempelrum till  Guds ära,  mänsklighetens fullkomnande  och till minne av martyren….           i namn av Fadern +  Sonen     + och den Helga +   Anden         F  Amen            

 

Konsekrationsproc. till    medelpunkt-kors. B  krismasmörjer det, säger GUD FASTA KLIPPA     (1)

Vi konsekrerar och helgar detta  tempelrum till  Guds ära,  mänsklighetens fullkomnande  och till minne av martyren….            i namn av Fadern +  Sonen     + och den Helga +   Anden         F  Amen              

 

,Konsekrationsprocessionen inträder i koret sjungande

Nattvardsmässan  börjar  i vanlig ordning

(Kollekt:))        O Kristus,  Mästare vi tackar dig som     tager emot och  helgar  detta tempelrum

som vi har invigt  i Ditt heliga Namn   Må lov och tackoffer som rökelse ständigt här uppstiga

och må vi här  leva   enligt Din   heliga  vilja   Du som lever och  leder  med  Fadern    ett med den

Heliga Anden genom      evighet              F Amen

(Dagens kollekt och andra kollekter kan följa här

 

                             EPISTELTEXT   från  Upp      21  .2

OCH  jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem komma ner ur himlen från Gud smyckad som

 Bruden  är smyckad för sin man  och från tronen         hörde jag en stark röst som sade

 Se Guds tält  står blandmänskor och   Gud  skall bo ibland dem och de skall vara hans folk och
Gud själv skall vara hos dem Och Gud skall torka alla tårar från deras ögon  Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finna mer  ty det som en gång var är borta 

Och han som satt på tronen sade     Se jag gör  allting   nytt

,

,EVANGELIETEXT   FRÅN   Johannes   14   6

Jag är vägen, sanningen och livet     Ingen kommer till Fadern utom genom mig

Om  ni har  lärt känna mig   skall ni också lära känna min fader   Ni känner honom redan nu

Och ni har sett honom…Den som har sett mig  har sett Fadern   ty jag är i fadern och fadern i mig

Jag och Fadern är ett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jag skall be fadern och han skall ge er en annan  hjälpare som skall vara hos er för alltid

(Joh  13 35),     Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek

,

Vi slutet av Adeste Fideles  placeras hostia  i monstrans

Litania  kan   sjungas och procession med monstrans går genom kyrkorummet

Processionen återvänder till    koret och nattvardsmässan fullbordas,

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*