sv20b

G R A A L- K A L K E N (NU UTAN SLÖJA)

P: O GUD, ENLIGT DITT BUD, I DIN OFFERAKT

FÖRENAR VI I GRAALENS KALK NU VIN OCH VATTEN

"FÖR ATT MINNAS" SOM DU SAGT

TILL OSS OCH LÄRJUNGAR ( före lidandet) DEN SISTA NATTEN

VIN OCH VATTEN, TVÅ BLI ETT OCH ENHET,

ALL MÅNGFALD BLIR I GUD TILL ALLENHET

DET ÄR URTIDS BILD AV ANDE OCH FYSIK

SOM NÅR I TRANSSUBSTANS TILL ENHETENS MYSTIK

Kursiv text nedan utelämas ofta)

VI TACKA GUD SOM SÅ FÖRNYAR OCH BEVARAR

FORNTIDS GNOSIS OCH DESS DJUPHET UPPENBARAR

VI GER GUDS GRAAL-KALK TILL VAR INKARNERAD SJÄL

TILL ETT HELGON OCH EN SYNDARE LIKVÄL

SOM BILD AV HUR GUDS OFFER ÄR I ALLA SOM HIT FALLA

I EN SJÄL SOM TYCKS I STOFTET KORSFÄST, DÖD, BEGRAVEN

OCH DEN SOM ÄR FRÅN DÖDSLIK SÖMN UPPSTIGEN

SOM TILL HIMMELSKT LIV SNART ÅTERVÄNT

GUD GIVER HJÄLP AV HÖG VISION OCH SAKRAMENT

NATTVARDSAKTEN LEDER SJÄLAR BORTOM TANKENS GRÄNS

TILL OUTSÄGLIG TRANCENDENS:

FILOSOFEN KAN VÄL TÄNKA "KALKEN ÄR EN BILD AV RYMDENS GRAAL

SKRIFTLÄRD KONTEMPLERAR VIN I SKÅL SOM EN SYMBOL

FÖR KRIST OCH VATTEN SOM SYMBOL FÖR HELGA AND I STOFT-GESTALT

MEN EN OLÄRDS BARNASJÄLS VISION KAN GE MER HIMMELSKT SALT

TY DE I HJÄRTAT RENA SKÅDAR GUD OCH BLIR GUDS "BRUD"

DEN ANDRA RÖKELSEAKTEN

(Traditionell berökning av offergåvor, altare, P och F

P: + I GUDS NAMN VÄLSIGNAS RÖKELSEN +

( Låt oss kontemplera hur heliga änglar sluter en krets omkring oss och utandas välsignelse)

LAVABO (av latinets lavare, tvagning med vigvatten.. Jmf psalm 26.6 som P reciterar:)

P HERRE, JAG TVÅR MINA HÄNDER. I RENHET VILL JAG GÅ TILL DITT ALTARE.

FÖR ATT HÖJA MIN RÖST TILL TACKSÄGELSE OCH FÖRTÄLJA ALLA DINA UNDER

HERRE, JAG HAR DIN BONING KÄR OCH DEN PLATS DÄR DIN HÄRLIGHET BOR.

(Alternativt lavabo, kanske äldre och från de uråldriga mysterierna, där Gud ofta liknades

vid en himmelsk All-Moder. Jmf Ceres, deMETER,, naturens moder i Eleusis-mysterierna.

Jmf Den Heliga Anden, kyrkans och alla själars himmelska Moder hos urkristna gnostiker.)

P; JAG TVÅR MINA HÄNDER (med vigvatten) bland dem som inviges och så vill jag gå

till ditt altare, gudomliga och himmelska Moder