sv m14b INTÅG MED DE HELIGA SKRIFTERNA

vilka som i urkyrkan reduceras till profeter, epistlar och evangelier.

PROFETISKA SKRIFTER (

Jesus säger enligt Matteus 5 17: "Jag har ej kommit för att upphäva lagen

och profeterna men för att fullborda. Detta är lagen och profeterna: Vad

ni vill att mänskor skall göra för er det skall ni göra för dem.

. (Se samma regel i judars Talmud och i andra religioner, sista sidorna)

E P I S T L A R

Paulus skriver: Visdom tala vi bland de fullmogna ( 1 Kor 2 6)

en visdom som ej tillhör denna tid Vi tala Guds hemliga visdom ...

Gud har uppenbarat den genom Anden (1 Kor 2 10)

(Jämför kristet gnostiska skrifter som Thomas Evangelium och Pistis Sophia evangelium,

s k apokryfiska skrifter, judisk Kabbalah och andra religioners skrifter, se sista sidorna....

G R A DU A L (växlar under kyrkoåret. Se sista sidorna. Vanligt är:

DEN SOM / ÄLSKAR VISDOM ÄLSKAR LIVET

OCH DE SOM SÖKER HENNE TIDIGT / SKALL FYLLAS AV GLÄDJE

DU VISAR MIG O / HERRE , DINA STADGARS VÄG

OCH JAG VILL / FÖLJA DEN TILL UPPSTÅNDELSE

DU LÄR MIG FÖRSTÅ, OCH / JAG SKALL IAKTTAGA DIN LAG

OCH HÅLLA / DEN AV HELA MITT HJÄRTA

DE RÄTT-/-FÄRDIGAS STIG ÄR LIK GRYNINGENS LJUS

SOM VÄXER I KLARHET, / TILLS DAGEN NÅR SIN HÖJD

M U N D A C O R M E U M enligt gamla traditioner

Evangelieläsaren: + GUD VILL RENA OCH VÄLSIGNA DEM SOM HÖRA

OCH SOM FÖLJ A RELIGIONERS EVANGELIUM

P: GUD VÄLSIGNAR + HJÄRTA, + LÄPPAR, ANDENS + ÖGA

FÖR ATT UPPENBARA HIMLENS KÄRLEK

OCH DESS DOLDA VISDOMS KRAFT

E: + HERREN ÄR I ER - VÄLSIGNANDE +

F: + HELGA ANDEN ÄR I DIG - VÄLSIGNANDE +

E: + ( beröker evangelieboken // // // och välsignar + text, kungör ursprung)

F: +++ på panna, mun, hjärta ÄRA VARE DIG O MÄSTARE

E: ( LÄSER TEXTEN, vänd mot F )

F: PRIS VARE DIG DU HELIGE

P R E D I K A N

kan förekomma här ev föregången av åkallan och ev efterföljd av välsignelse.

Predikan kanske utgår från okänd text, tex ett gnostiskt evangelium där det säges

att Gud skapat allt genom sju skratt. Det bör då utsägas att detta ej är dogm hos oss.

Texten kanske citerar Johannesakterna där Jesus säges stå i en krets av lärjungar

som dansa runt honom och då man sjunger "Därovan dansa alla makter. .Sofia,

nåden dansar. Den som inte dansar vet ej vad som sker..Vi prisa Gud..."

Vi bör undvika missförstånd genom att utsäga att vi fritt ifråasätter alla texter.