22 b svm

O R A T E F R A T R E S 22

( Ofta är "Orate Fratres" en bön att nattvardsoffret skall bli "acceptabelt" inför Gud.

En tolkning är uppmaningen "bed så att vår mänskliga bön skall ändra oss till större

värdighet. En annan tolkning är "bed" så att Gud skall ändra sig och mer välvilligt taga

emot offret. En invändning däremot är att Gud är fullkomlig och icke genom bön blir

mer överseende Gud säges vara som sol och regn - lika kärleksfullt givande till alla

(Matt 5 45) Mystikers uppmaning är "bed i anden". Mystiker vittna att då "lever icke

mer jag utan Gud lever i mig", då är det Gud som beder, kontemplerar, i mänskan.

"Ske guds vilja" gäller då. Gudsmedvetandet uppväckes i oss och vi "minnas" Gud.

Vi VILL då inkarnera Guds vilja."SKE" är då inåtvänt imperativ och ej blott petition.

P: BRÖDER, SYSTRAR, bed begärsfritt i vår nattvardsakt. Gör det för att minnas.

Mästarn beder i Guds Ande: "Ske Guds vilja, icke min. ( matt 26 39 mark 14 36)

F: Låt bröd och vin bli tecken att vi nu vill ( med dig )

begärsfritt offra kropp och själ till Gud som offrar evigt liv

P: Vi offrar till Dig Gud vårt bröd och vin som tecken

att vi vill begärsfritt offra kropp och själ till Dig

K A N O N

P: HERREN ÄR I DIG - VÄLSIGNANDE +

F: I DIG ÄR HELGA ANDEN - VÄLSIGNANDE +

S U R S U M C O R D A

P: UPPLYFT EDRA HJÄRTAN

F: VI UPPLYFTER DEM TILL GUD

P: LÅT OSS FRAMBÄRA EUKARISTIEN - TACKSÄGELSEN ( Grek: Eucharistia=

F: DET ÄR GUDSTJÄNST OCH RÄTT ATT SÅ GÖRA (=tacksägelse)

P R E F A T I O (Förspråk)

DET ÄR I SANNING VÄRDIGT RÄTT OCH VÅR ÄLSKADE PLIKT

ATT VI ALLTID OCH ÖVERALLT FRAMBÄR EUKARISTIENS TACKSÄGELSE

TILL DIG, , HELIGE FADER ,( OCH MODER-ANDE OCH SON )

ALLSMÄKTIG OCH EVIGE GUD

ev särskilt Förspråk

SAMFÄLLT MED ÄNGLAR OCH ÄRKEÄNGLAR, MED HIMLENS TRONER,

MAKTER, HERRADÖMEN, DYGDER, KRAFTER, MED KERUBIM OCH

SERAFIM OCH MED ALLA HÄRSKARORNA I HMLEN (i oss)

ÄRAR OCH LOVSJUNGER VI DITT HÄRLIGA NAMN

STÄNDIGT PRISAR VI DIG OCH SÄGER

S A N C T U S

* HELIG * HELIG * HELIG ÄR EVIGT DU, HÄRSKARORS GUD

HIMLARNA OCH VÅR VÄRLD HÄR SPEGLA VILL DIN HÄRLIGHET

ÄRA VARE DIG DEN HÖGSTE

B E N E D I C T US Q U I V E N I T

OCH VÄLSIGNAD VARE HAN SOM NU KOMMER I GUDS NAMN

ÄNGLAR JUBLAR MED OSS ALLA + HOSIANNA GUD I HÖJDEN

( * Ev traditionell klockringning)