SVM32bc

 

       F R I D S H Ä L S N I N G E N        32

P; HERRENS FRID ÄR ALLTID  I  ER, VÄLSIGNANDE +

F: HELGA ANDENS FRID ÄR I DIG, VÄLSIGNANDE +

P: ( Krist, , Guds lamm bär världens synd )

F; ( Herren är barmhärtighet )

P; HERRE KRIST, I SAKRAMENTET GIVS EN UNDERBAR FÖRSÄKRAN

OM DIN KÄRLEKS GRÄNSLÖSHET OCH VI VÄCKS ATT MINNAS   DIG

DIN NÄRVARO, CHRISTOS I OSS MED DIN NÅD DU LEDER OSS

TILLS VI ÄR HELT ETT I DIG

HJÄRTAT ÖPPNAS FÖR DIN NÅD, BRÖDS OCH KALKS MYSTERIER

SÅ ATT SJÄLEN LYFTES UPP TILL AGAPES KÄRLEKS HÖJD

FYLLDA AV DIN HELIGHET, KÄRLEK VISDOM OFFERKRAFT

SKALL VI SÅ GE LJUS TILL ANDRA

F: AMEN

P: HERRE GUD, FULLKOMLIGE, DU SOM ÄLSKAR ALLA MÄNSKOR

DU GER KÄRLEK, HOPP OCH TRO DU ÄR LIVET, UTSÅTT I OSS

SOM DU SKÖRDAR OCH INSAMLAR, DU ÄR HIMLENS HELGA BRÖD

DU ÄR HIMMELSK GODHETS KÄLLA,

MEDKÄNSLAS OCH FRÄLSNINGS GRAAL

P; TRÄD FRAM, MOTTAG SAKRAMENT,

NATTVARD SOM OSS HIMLEN SÄNT (alla välkomnas)

+ KRISTI LEKAMEN OCH BLOD +

       A B L U T I E         (Nattvardskärlen tvages och beslöjas åter)

P.: VI HAR NU KOMMUNION MED VÅR HERRE JESUS KRIST

UNDER SAKRAMENTETS SLÖJA. SNART SKALL VI OCK SKÅDA HERREN

ANSIKTE MOT ANSIKTE, GLÄDJAS I HANS HÄRLIGHET

OCH FÖRVANDLAS TILL HANS LIKE. HAN FÖR SANNA LÄRJUNGAR

INFÖR FADERNS GRÄNSLÖSHET

       C O M M U N I O

A: LOVET, PRISET, HÄRLIGHETEN, VISHETEN OCH TACKET, ÄRAN

MAKTEN, STARKHETEN ÄR GUDS - I ALL EVIGHET. AMEN

       P O S T C O M M U N I O

P: LÅT OSS BE BEGÄRSFRITT, KONTEMPLERA, OCH BEKRÄFTA

HERRE, DINA GÅVOR GER OSS NYTT LIV IFRÅN HIMMELEN

NÅDEN VILL HELT FYLLA HJÄRTAT, PRÄGLA TANKEN OCH VÅR

HANDLING TILLS VI BEDJA I GUDS ANDE

GENOM CHRISTOS, HERREN I OSS

F: AMEN

F: HERREN ÄR I ER - VÄLSIGNANDE +

F: HELGA ANDEN ÄR I DIG - VÄLSIGNANDE +

P: ITE MISSA EST ( urgammal avslutning . Se ordförklaring )

F: DEO GRATIAS ( " " " " )