EN FRIKATOLSK NATTVARDSMÄSSA, "EUKARISTI" 4

JESU KRISTI SAKRAMENTALA YOGA (Språkbruk i öst)

Rituell meditation för självkännedom (vår mänskliga och vår gudomliga natur).

P (präst-prästinna), F (församling), medhjälpare samlas vid altare efter procession

och affirmativ psalm. G (gäst) och F kan stå, sitta eller knäfalla. Jmf ordlistan. Fråga.

 

Å K A L L A N (Kontemplera vår gudomliga natur Den åkallar oss).

Alla gör korstecken + och kontemplerar den evige och treenigheten.

P: I GUDS NAMN (Kontemplera evigheten t ex som en cirkel

FADERN " t ex en punkt i cirkelns mitt, ett frö

SONEN OCH " t ex en lodrät linje, en stjälk

Helga ANDEN " t ex en vågrät linje, en blomma

F: AMEN (eller motsvarande ord i andra religioner

R E N I N G genom Helga Anden (Via Purgativa i uråldrig mystik)

P: (utstänker droppar av asperges-vatten . Vatten är i religioner symbol

för liv och för ren ny begynnelse av vår pilgrimsresa åter till Gud.

P. GUD, O HELGA ANDE, VISHETS MODER, VI VÄLSIGNAR +

DIG SOM RENAR, PÅNYTTFÖDER ALLA SJÄLAR

DU ÄR SANNING, SKÖNHET, FRID, BARMHÄRTIGHET.

VI ÄR DROPPAR +++ UR DITT HAV AV TIDLÖSHET

F: AMEN

U P P L Y S N I N G genom Faderns änglar (Via illuminata i mystik)

P: (lyfter en altareld- Eld är i religion symbol för Guds offervilja och

för upplysning som Gud ger genom änglar i alla)

P; FADER, GUD, O ALLMAKTS ELD. VI VÄLSIGNAR , +++

TACKAR DIG OCH DINA ÄNGLAR

SOM VILL BYGGA OSS TILL GRÄNSLÖST TEMPELHUS

FÖR UPPLYSNING, GNOSIS, KUNSKAPS LJUS

F: AMEN

Å T E R F Ö R E N I N G genom Sonen i oss (Via unitativa i mystik)

P: (välsignar t ex med monstrans som bakom slöja har nattvardsbröd från

tidigare nattvardsgudstjänst. Allas inre "Transsubstantiation" är målet.

P: VI VÄLSIGNA DIG GUD SONEN, HÄR I NATTVARDSBRÖD +++

DU UPPVÄCKER EVIGT LIV UR MYSTISK " DÖD":

DU FÖRVANDLAR, TRANSSUBSTANTIERAR OSS I GUDS TREENIGHET

OCH DU FÖR OSS TILL AGAPE - KÄRLEK, ALLENHET.’

C: AMEN

P: GUD SKALL BLI ALLT I ALLA

(P och F kan nu sitta ned runt ett lågt altare som Kristus och

lärjungarna vid nattvarden i Jerusalem. Gäst kan fritt välja annan plats