KANTIKEL OM KÄRLEK OCH SJÄLV-KÄNNEDOM      (6)

            P och alla sjunger eller säger

HÖR NU VÅG OCH VIND OCH STJÄRNORS HÄR

DE SJUNGER ATT GUD KÄRLEK ÄR

I ALL TID OCH RUM /

I EVIGHETS MYSTERIUM

ÄR DIN SJÄL ETT "VILSEGÅNGET FÅR"?

EN ÖVERHERDE FINNER DIG OCH LÄKER SÅR,

SIG FÖRBARMAR, BÄR DIG HEM PÅ STARKA ARMAR

TILL VILA DÄR DE GRÖNA ÄNGAR GRO

INVID RENA VATTEN FÅR DU RO

OCH HERDEN BÄR ETT BUD; "DU ÄR ETT BARN AV GUD"

MINNS ATT ENVAR FÖDS PÅ NYTT AV HELGA AND

SOM ÄR VÅR MOR I HIMLENS LAND

IFRÅN GUDS LJUS KOMMER ALLA

OCH GUD SKALL ALLA ÅTERKALLA

KÄNN EN DOFT FRÅN HIMLENS HELGA BERG, EN VIND.

DEN SMEKER MILT DIN KIND.

LYSSNA; RELIGIONERNAS  PROFETER

GER NYCKLARNA TILL HIMLARS HEMLIGHETER.

DRICK FRÅN LIVETS KÄLLA,

DÄR GUDABARNEN DANSA SÄLLA.

SMAKA GUDS AGAPE-KÄRLEK, GNOSIS SALT

OCH SKÅDA FRÄLSARENS GESTALT.

GUD GER RÅD OCH RÄTTVIS DOM OCH NÅD

OCH STÄMMER ÅTER GLÄDJENS STRÄNGAR

SÖK, FINN, GIV AV FRIDEN,  EJ  BLOTT  PENGAR,

GIV  FRIHET  TILL VAR FÅNGEN SJÄL,  SEENDE LIKVÄL

FRÅGAR DU; " VEM  ÄR  I  FÄNGELSE

OCH SJUK INTILL FÖRGÄNGELSE?"

HERDEN SVARAR: "DET ÄR JAG.... DU GAV EJ DENNE HJÄLP IDAG,

DÅ GAV DU ICKE HELLER HJÄLP TILL MIG.

                  CONFITEOR, BEKÄNNELSE, SJÄLVKÄNNEDOM

(Alla:) JAG BEKÄNNER ATT JAG OFTA GLÖMT DIG, GUD, SOM FÖDS

I ALLA OCH ÄR KORSFÄST I ENVAR SOM LIDER.   ORO KÄNNER

VÅRA HJÄRTAN TILLS DE FINNER VILA I DIG. DU FÖRLÅTER SYND.

DU ÄR  MYSTERIET: " EN  STÄLLFÖRETRÄDANDE  FÖRSONING "

DU ÄR HIMLENS OFFERLAMM SOM LIDER FÖR OSS.

DU BÄR VÅRA SYNDER SÅ LÅNGT SOM DET VERKLIGT GAGNAR.

                 AGAPES   ABSOLUTION,  FÖRLÅTELSENS  SAKRAMENT

P: GUD + VÄLSIGNAR, HELGAR OCH BEVARAR ALLA.

I  KÄRLEK SER GUD ENVAR.  GUD ÄR NÅDEFULL.

G U D    F Ö R L Å T E R    D I G   +

I GUDS NAMN,  FADERN + SONEN OCH DEN HELGA ANDEN   +

TAG EMOT FÖRLÅTELSEN , GUDS SAKRAMENT .

F: AMEN