AFFIRMATIV KONSEKRETIONSBÖN 24

P; O GUD, (eller CHRISTOS, MESSIAS)

bröd och vin har tjänat som symboler

för våra kroppar och för våra själar

som vi överlämnar till Dig

med hängivna hjärtan, men

NU VILL VI HÄR KONTEMPLERA HUR DU

som vid din nattvard i Jerusalem

enligt viljan att bevara och förnya

uråldriga mysterier

+ MOTTAGER + RENAR + HELGAR

DESSA OFFERGÅVOR FÖR EN

INKARNATION AV DIN GUDOMLIGA NATUR

VI FRAMBÄR DETTA HELGA OFFER SÄRSKILT

FÖR GUDS RELIGIONERS PIONJÄRER

som här symboliseras av Guds skepp och

Guds besättningar. De seglar genom stormar

och hjälper nu frivilligt sökare att

finna fridens hamn i Gud

SÄRSKILT VARJE EKUMENISK

PATRIARK * , BISKOPEN..................

OCH VARJE "PETRUS*"

( Jmf * ordlistan)

OCH MARTYR (särskilt .....)

OCH FÖR ALLA SJÄLAR

SOM INKARNERAR OCH

BLI BARN OCH FÖR DERAS

MOR OCH FAR (särskilt .....)

OCH FÖR ALLA SOM UNDER

JORDISK PILGRIMSFÄRD

ÄR BETYNGDA, SORGSNA,

SJUKA, LIDER NÖD ELLER HAR

ANNAN SVÅRIGHET, ( särskilt ....

VI OFFRAR LIKASÅ FÖR ALLA

SJÄLARNA SOM DET BEHAGAT GUD

ATT BEFRIA FRÅN INKARNATION

(särskilt ....

ATT DE, FRIGJORDA

IFRÅN JORDISK MÖDA

MÅ SALIGT GLÄDJAS

I MEDVETANDE OM GUDS NÄRVARO

OCH PRISA DET EVIGA OCH SANNA