Filen ligger på en annan server som är ibland så pass belastad att det är svårt att nå filen. Om du inte lyckas komma åt sidan försök 2 timmar senare eller 1-2 dagar senare. Lättast att nå filen är vardagar på förmiddagen. Användarnamn: fkk, och även lösenord: fkk

Nattvardsmässan på svenska i färg på annan server

 

 

Åter 1:a sidan