s121 PRIMA    

 

ÅKALLAN /Kontemplera vår gudomliga natur som alltid åkallar oss/ Gör gärna korstecken)

P  I GUDS NAMN   +    FADERN,  SONEN OCH DEN HELIGA ANDEN.               F  AMEN

 

P  KRISTUS   SÄGER:  KÄNN DIG SJÄLV,  DU ÄR GUDS BARN   (Thomas ev   3 9, Joh 10.35)

F  HJÄLP GER  GUDAJAGET  INNERST  I  OSS

P  GUD  FÖDER  HIMLAR,  STJÄRNOR   OCH  VÅR VÄRLD

P  MORGON,  AFTON, MITT PÅ DAGEN   LOVA  VI    GUDS NAMN          (namn = väsen)

F  ALLA HJÄRTAN VILA   I GUDS KÄRLEK     (requiem in aeternam)

 

CONFITEOR, SJÄLVKÄNNEDOM  BEKÄNNELSE

(ALLA.)  JAG   BEKÄNNER ATT JAG  OFTA  GLÖMT  DIG,  GUD  SOM  FÖDS

I      ALLA OCH ÄR  KORSFÄST  I  ENVAR  SOM LIDER.   ORO   KÄNNER

VÅRA  HJÄRTAN  TILLS  DE   ÅTER  FINNER  VILA  I  DIG.  DU  FÖRLÅTER  SYND

DU ÄR  MYSTERIET  "EN  STÄLLFÖRETRÄDANDE  FÖRSONING"

DU  ÄR  HIMLENS  OFFERLAMM  SOM  LIDER  FÖR  OSS

DU  BÄR  VÅRA  SYNDER    LÅNGT  SOM  DET  VERKLIGT  GAGNAR

 

AGAPES ABSOLUTION  - FÖRLÅTELSENS  SAKRAMENT

P.       GUD  + VÄLSIGNAR,  HELGAR  OCH  BEVARAR  ALLA

I   KÄRLEK  SER  GUD  ENVAR    .   GUD  ÄR   NÅDEFULL

GUD  +     FÖRLÅTER DIG

I   GUDS  NAMN   +    FADERN,  SONEN  OCH  DEN  HELGA  ANDEN

(Om en p officierar)  TAG  EMOT  FÖRLÅTELSENS   SAKRAMENT

F:  AMEN

 

Episteltext och Evangelietext och predikan kan här inläggas

Kontemplera  ev  i frihet någon troshandling     jmf i mässan

Kollekter och fler hymner kan infogas

 

Psalm nr

(Antifon)  MORGONSTJÄRNORNA  sjöng tillsammans och alla Guds barn ropade av glädje

Herre, bittida  hör Du min röst: jag uppsänder min lovsång och skådar efter Dig

Jag vill sjunga om Din makt: och lova Din kärlek på morgonen

Afton och morgon och mitt på dagen skall jag ropa: och Du  hör min röst

Guds  barmhärtighet  är var morgon  ny:  gränslös   Herre, är  Din  trofasthet

Ära  vare  Fadern  och  Sonen  och  den  Helga  Anden

Som i   skapelsens  begynnelse  och  nyskapelse i  Krist och i evighet

(Antifon)  MORGONSTJÄRNORNA  sjöng  tillsammans  och alla Guds  barn  ropade av glädje

 

P Låt  oss  tillbe  bekräftande

Tack  Herre som är med oss i våra hem och  med oss även om vi ej har  hem

Du låter dina heliga änglar gå före oss och följa efter oss   genom stormar,  nöd och  sjukdom,

genom  arbetsdagar  och på fridfulla vägar

Du har mening  med det som   möter oss:  visdom,   kärlek,   fullkomning

Tack Evige i oss,  som fört oss till gryningen  av denna morgon

Tack att Du hjälper oss att strida mot synd och själviskhet så att alla våra gärningar följa din vilja

Och att vi alltid gör vad som är rätt inför Dig     Genom Christos i oss      F Amen

 

P  TACK HERRE ATT  DU ÅTERFÖR FAMILJEN TILL DIG

F  EVIGE   I DINA HÄNDER SKALL VÅR ANDE VILA

P  TACK ATT DU SKYDDAR OSS UNDER SKUGGAN AV DINA VINGAR

F  EVIGE  I DINA HÄNDER SKALL VÅRA ANDE VILA

P  ÄRA VARE FADERN OCH SONEN OCH DEN HELIGA AND

F  EVIGE I DINA HÄNDER SKALL VÅR ANDE VILA

 

             SLUTVÄLSIGNELSE   (m h hand som kan hålla ett kors)

P  FRIDEN SOM ÄR   (I)  VÅR INNERSTA GUDOMLIGA NATUR ÖVERGÅR ALLT FÖRSTÅND

FRIDEN ÄR MED OSS I DENNA PILGRIMSFÄRD GENOM TID OCH RUM

+  MOTTAG VÄLSIGNELSEN AV     FADERN,   SONEN OCH DEN HELGA ANDEN

HJÄRTA OCH SINNE SKALL ÅTERFÖRENAS  MED GUD (-AJAGET)

SÅ ATT GUD SKALL VARA ALLT I ALLA

OCH VI SKALL SÄGA SOM JESUS  ”JAG OCH FADERN ÄR ETT”

F  AMEN