S125nattvard  (reserverad)    

(Sitt  eller stå upp)

ÅKALLAN /    P = präst  eller lekman    F = församling       + = korstecken

P  I GUDS NAMN   +    , FADERN,  SONEN OCH DEN HELIGA ANDEN. F  AMEN

                           

P  KRISTUS   SÄGER:  KÄNN DIG SJÄLV,  DU ÄR GUDS BARN        (Thomas ev   3 9, Joh 10.35)

F  HJÄLP GER GUDAJAGET INNERST  I OSS

P  GUDS AND   FÖDER  HIMLAR,  STJÄRNOR   OCH  VÅR VÄRLD

P  MORGON,  AFTON, MITT PÅ DAGEN   LOVA  VI    GUDS   NAMN*              (*namn = väsen)

F  ALLA  HJÄRTAN  VILA   I GUDS  KÄRLEK     (Requiem in aeternam

 

CONFITEOR, SJÄLVKÄNNEDOM  BEKÄNNELSE

(alla)    JAG BEKÄNNER ATT JAG OFTA GLÖMT DIG ,  GUD SOM FÖDS I ALLA

            OCH  ÄR  KORSFÄST  I  ENVAR  SOM  LIDER                         

ORO KÄNNER VÅRA HJÄRTAN TILLS DE ÅTER FINNER VILA I DIG

DU FÖRLÅTER SYND.  DU ÄR  MYSTERIET "EN  STÄLLFÖRETRÄDANDE  FÖRSONING

DU ÄR HIMLENS OFFERLAMM SOM LIDER FÖR OSS

DU  BÄR  VÅRA  SYNDER    LÅNGT SOM DET VERKLIGT GAGNAR

         

                            AGAPES ABSOLUTION  - FÖRLÅTELSENS  SAKRAMENT

P.       GUD  + VÄLSIGNAR,  HELGAR  OCH BEVARAR ALLA

GUD ÄR   NÅDEFULL OCH SER I KÄRLEK TILL ENVAR

GUD  +     FÖRLÅTER DIG

I  GUDS NAMN   +    FADERN,  SONEN  OCH DEN HELGA ANDEN

 TAG  EMOT   GUDS   SAKRAMENT:  FÖRLÅTELSEN

F:  AMEN

 

P:  Herren i dig  välsignar   +

F:  Helga Anden i dig  välsignar +

P: Låt os bedja  bekräftande  Guds   väsen

P: O  Du som i altarets underbara sakrament givit oss  en levande bekräftelse på   ditt eviga offer

Tack att du   hjälper oss att så vörda  mysterierna med din lekamen och ditt blod

Att vi alltmer inom oss upplever ditt inneboende liv   och genom att glatt utgiva oss själva i offerhandlingar

Må lära känna oss själva som innerst ett med dig  och genom dig  ett med allt

Du som lever  med fadern och i helga andens enhet,   gud genom alla evigheter   F Amen

 

P välsignar ed ett fragment av nattvardsbröd och säger

Du som önskar deltaga i Herrens nattvard   (träd fram och)    mottag detta heliga sakrament

 

+ …….

 

P  Under slöjan  av jordiska ting  ha vi nu kommunion med vår  Herre Jesus  Kristus

Snart skall vi med  öppna ögon skåda honom och glädjas i honom och göra  lika honom

Han skall föra alla lärjungar inför Faderns härligheter

F Amen

 

( Ytterligare delar av reguljär nattvardsmässa kan infogas)

 

 

                             SLUTVÄLSIGNELSE         (Med höger hand som ev håller ett kors)

P    FRIDEN  SOM ÄR  (I) VÅR INNERSTA GUDOMLIGA NATUR ÖVERGÅR ALLT

 FÖRSTÅND    FRIDEN ÄR  MED OSS  I   DENNA PILGRIMSFÄRD GENOM TID OCH RUM 

+      MOTTAG   VÄLSIGNELSEN AV     FADERN,    SONEN  OCH   DEN  HELGA  ANDEN

HJÄRTA OCH SINNE SKALL ÅTERFÖRENAS MED GUD 

  ATT  GUD   SKALL  VARA  ALLT  I  ALLA

OCH VI SKALL SÄGA SOM JESUS     "JAG  OCH  FADERN  ÄR  ETT"

F   AMEN

 

 

 

 

 

 

 

S 125 NATTVARD   (reserverad)     vid tidsbrist                   

(Sitt  eller stå upp)

ÅKALLAN /    P = präst  eller lekman    F = församling       + = korstecken

P  I GUDS NAMN   +    , FADERN,  SONEN OCH DEN HELIGA ANDEN. F  AMEN

                           

P  KRISTUS   SÄGER:  KÄNN DIG SJÄLV,  DU ÄR GUDS BARN        (Thomas ev   3 9, Joh 10.35)

F  HJÄLP GER GUDAJAGET INNERST  I OSS

P  GUDS AND   FÖDER  HIMLAR,  STJÄRNOR   OCH  VÅR VÄRLD

P  MORGON,  AFTON, MITT PÅ DAGEN   LOVA  VI    GUDS   NAMN*              (*namn = väsen)

F  ALLA  HJÄRTAN  VILA   I GUDS  KÄRLEK     (Requiem in aeternam

 

CONFITEOR, SJÄLVKÄNNEDOM  BEKÄNNELSE

(alla)    JAG BEKÄNNER ATT JAG OFTA GLÖMT DIG ,  GUD SOM FÖDS I ALLA

            OCH  ÄR  KORSFÄST  I  ENVAR  SOM  LIDER                         

ORO KÄNNER VÅRA HJÄRTAN TILLS DE ÅTER FINNER VILA I DIG

DU FÖRLÅTER SYND.  DU ÄR  MYSTERIET "EN  STÄLLFÖRETRÄDANDE  FÖRSONING

DU ÄR HIMLENS OFFERLAMM SOM LIDER FÖR OSS

DU  BÄR  VÅRA  SYNDER    LÅNGT SOM DET VERKLIGT GAGNAR

         

                            AGAPES ABSOLUTION  - FÖRLÅTELSENS  SAKRAMENT

Q.      GUD  + VÄLSIGNAR,  HELGAR  OCH BEVARAR ALLA

GUD ÄR   NÅDEFULL OCH SER I KÄRLEK TILL ENVAR

GUD  +     FÖRLÅTER DIG

I  GUDS NAMN   +    FADERN,  SONEN  OCH DEN HELGA ANDEN

 TAG  EMOT   GUDS   SAKRAMENT:  FÖRLÅTELSEN

F:  AMEN

 

P:  Herren i dig  välsignar   +

F:  Helga Anden i dig  välsignar +

P: Låt os bedja  bekräftande  Guds   väsen

P: O  Du som i altarets underbara sakrament givit oss  en levande bekräftelse på   ditt eviga offer

Tack att du   hjälper oss att så vörda  mysterierna med din lekamen och ditt blod

Att vi alltmer inom oss upplever ditt inneboende liv   och genom att glatt utgiva oss själva i offerhandlingar

Må lära känna oss själva som innerst ett med dig  och genom dig  ett med allt

Du som lever  med fadern och i helga andens enhet,   gud genom alla evigheter   F Amen

 

P välsignar ed ett fragment av nattvardsbröd och säger

Du som önskar deltaga i Herrens nattvard   (träd fram och)    mottag detta heliga sakrament

 

+ …….

 

P  Under slöjan  av jordiska ting  ha vi nu kommunion med vår  Herre Jesus  Kristus

Snart skall vi med  öppna ögon skåda honom och glädjas i honom och göra  lika honom

Han skall föra alla lärjungar inför Faderns härligheter

F Amen

 

( Ytterligare delar av reguljär nattvardsmässa kan infogas)

 

 

                             SLUTVÄLSIGNELSE         (Med höger hand som ev håller ett kors)

P    FRIDEN  SOM ÄR  (I) VÅR INNERSTA GUDOMLIGA NATUR ÖVERGÅR ALLT

 FÖRSTÅND    FRIDEN ÄR  MED OSS  I   DENNA PILGRIMSFÄRD GENOM TID OCH RUM 

+      MOTTAG   VÄLSIGNELSEN AV     FADERN,    SONEN  OCH   DEN  HELGA  ANDEN

HJÄRTA OCH SINNE SKALL ÅTERFÖRENAS MED GUD 

  ATT  GUD   SKALL  VARA  ALLT  I  ALLA

OCH VI SKALL SÄGA SOM JESUS     "JAG  OCH  FADERN  ÄR  ETT"

F   AMEN

 

 

 

,