s127 Texter

                                                                        THOMASKRISTNA KYRKAN I INDIEN

  Läsningen är från Thomas evangelium och Thomasakterna

    Aposteln Thomas blev enligt Jesu befallning Indiens  första missionär.    Han sägs ha ägt 

 hemliga uppenbarelser från Jesus som ingen annan känner till.    Hans budskap är en gnosis  som  liknas vid en pärla.  Han sjunger att vi är en Konungs barn,  Guds barn och att riket är inom oss och att vi skall bli konungar över Alltet när vi funnit pärlan.      Det är den mycket välkända gnostiska (syriska)  frälsningsmyten ”Sången om pärlan”.  Thomas missionerade i Indien  och de  troendes antal ökades.   Det berättas  att Jesus kom dit      och uppenbarar sig som en yngling med en  brinnande lampa  och sade          Frid vare med Er

      Särskilt utförligt berättas om hur en kung   i Indien  och dennes bror får kunskap om hur Thomas  budskap    kan hjälpa dem till underbart  himmelskt   liv efter döden

      Thomas  renar dem   från okunnighet  och genom ”dopets bad”  /25/ och  smörjer dem med Kristi   dopolja.  Och Thomas ger dem konfirmationens  gåva med sakramental Krisma-olja    under åkallan av   Helga  Anden. ”du kommer    barmhärtiga  Moder  som uppenbarar fördolda hemligheter,  du som  är de sju husens moder… Du   ger dem ”inseglet”,  förseglar dem i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn         Och  ”när gryningen kommer och det blir dag bryter Thomas brödet och låter   dem ta  del av Kristi nattvard”

     Denna evangelieberättelse är svårtolkad.      Vad är   bokstavligt sant och vad är liknelse

eller  allegori eller missförstånd   eller sådan utsmyckning som orientaler älskar.  Men vi ha

begreppet Tomaskristna kyrkor  i Indien och Thomasakterna och Thomasevangeliet.     Och Tomas   har en grav i en kyrka i Madras i Indien