s131 Medlemsinträde utan  sakramentalt (om-) dop  eller konfirmation

 

P                 (står  vid sanktuariets ingång eller framför altarkors eller framför  religiös symbolisk bild)

K                 (Kandidaten står vänd mot  P)

                  

                   ÅKALLAN

P   I  GUDS  NAMN,    FADERN  +  SONEN OCH DEN HELGA ANDEN                        F: Amen

P                 (vänd mot den inträdessökande)

P  Du har  viljan att inträda i  Fria Katolska  Kyrkans församling

    och att deltaga i dess   inre  pilgrimsfärd och  reformarbete

    

Låt oss kontemplera  hur Herren välkomnar och välsignar alla sina medarbetare

Herre Kristus,    Du vill mottaga och stärka alla  dina barn som allvarligt söker Dig.

Vi  tackar för din välsignelse och himmelska nåd som Du ger till dem som vill tjäna Dig

i församlingen för att de skall   andligen  tillväxa  till helighet och rättfärdighet och så

bli funna värdiga att  vinna medlemskap i Guds rike.  Tack till   Dig

o du store lärare  som älskar våra hjärtan.             Dig vare  pris och tillbedjan               F   Amen

 

P lägger höger hand på den nye församlingsmedlemmens huvud och  lyfter den endast för korstecknet +

P Gud  Allsmäktig,  Fadern,    +   Sonen, Helga Anden   välsignar dig

för att du troget skall tjäna inför Gud i alla dina dagar                                                                   F Amen

 

 

 

132 Medlemsinträde  till kör   eller annat  tjänande i församlingen

P  brukar samma ord som ovan  med  lämpliga   modifikationer 

 

133 Medlemsinträde för altartjänare

Om  det är en mycket ung pojke eller flicka är det visligt att  vänta med ceremoniellt inträde till efter en tids  praktisk altartjänst.   P brukar samma ord som ovan men kan tillägga rådgivning

 

(Läsning  kan tillfogas, tex  ur Pauli första brev till Korintierna

 om andliga gåvor   12 4

”Ifråga om de andliga gåvorna….”