s141dopsakrament

P: I  GUDS + NAMN,   GUD   FADERN,    GUD

SONEN     OCH   GUD  DEN  HELIGA  ANDEN

                  F :   AMEN

                            FRAMBÄRANDET    (vid barndop)

                            En  fadder  säger till  döpande präst:

            Vi bär fram detta   barn   till dig och önskar att

            du  upptager det  i  Kristi  Kyrkas  gemenskap.

P: Vänner    (bröder och systrar),     dopkandidat  (-er)

Kristus har i kärlek föreskrivit att hans mystiska brud,

vår heliga  Moder Kyrkan   skall leda och skydda sina

barn  under  själarnas  inkarnationer.

   Dopets    sakrament   har  instiftats  för  att  Kyrkan

I GUDS  NAMN   skall  välkomna   alla  till 

pilgrimsfärd     jorden   och välsigna  dem

    För den skull ber jag nu er som är  bröder och systrar

I  Guds Universella  Tempel att  deltaga med mig i detta

Heliga Dop,  varigenom  själen skall  få del i himmelska

gåvor  och  bli  en  "Lem   i  Kristi Mystiska  Kropp."

    Lyssna till evangeliets   ord: "När ni känner er själva

skall ni veta att ni är den Evige Gudens Barn"

(Thomas   3.9)    och               " Var  fullkomliga  som  er

himmelske  evige Fader är fullkomlig"  (Matteus  5.48).

         FÖRBÖN  (P:s högra hand på kandidatens huvud

P: Enligt  uråldrig   tradition   VÄLSIGNA  VI  DIG.    +

     I   GUDS  NAMN ,   FADERN,      SONEN    OCH DEN

  HELIGA ANDEN     (som även kallas GUD MODERN).

     VI   EXORCERAR  (utdriver)  FRÅN  DIG  tendenser

  som  liknar  ogräsfrön  vilka har   såtts  i  släktets  forntid. 

    Vi ger till dig   ABSOLUTION,     förlåtelse, 

 för synd som ärvs från forna   tider,

    långt  som  Guds  Visdom  medger   det.

  I GUDS NAMN, + FADERN, SONEN, HELGA ANDEN

F: Amen  

    (P gör + över K:s    + panna, +strupe, +hjärta +navel

    ( och säger                enligt   Markus 7.34)

P: EPHPHATHA (=) ÖPPNA DIG,      säger vi som Jesus.               

     Låt ditt hjärta och ditt sinne ÖPPNA  sig

för levande Guds  Heliga Ande

så att din mänskliga natur blir fullkomlig

som   Din Eviga Natur är  Fullkomlig

      (P välsignar dopkandidat med utsträckt höger hand)

P: Var VÄLSIGNAD.       du  snart   uppnå

den  inre    NYA   FÖDELSEN  +

        (P lägger sin stola över kand:s   skuldra och säger:)

P:  Träd in i Guds i  Tempel. Där skall du äga  allt mer

del i Kristus och det Eviga Livet.       Med   liknelsers

ord   blir du Andlig  Konung, Himmelsk Präst,   Profet…

Andlig  Drottning, Himmelsk  Prästinna,  Guds  Profetissa

     (P tar dopolja, katekumenolja på höger tumme   och

     tecknar  + på k:s strupe    (eller bröst)  och  nacke. +

P: I vår Herre Kristi namn smörjer jag    +     +    dig

med dopolja  till ditt beskydd.

Utan att vidröra k  gör P sedan ett långt +  framför

     k   och + bakom  k  över k:s hela längd och säger:)

Guds heliga Ängel skall gå  före  + dig    ( > K 180 gr)

och följa efter +  dig,    vara med dig när du går   till vila

och när du åter uppstår och  alltid vara med dig.  (K ^ )

 

 

 

 

 

        DET  SAKRAMENTALA DOPET

            ( Välsignat  dopvatten gjutes 3 ggr  över  K:s huvud           

            och panna medan P säger:)  Emma Cecilia Elisabet

P:  NN                    VI   DÖPER    DIG  I GUDS   NAMN,

I   GUD   FADERNS   +          GUD   SONENS   +

OCH   GUD  DEN  HELIGA    ANDENS  +  NAMN                    

F:   AMEN

             SMÖRJELSEN   MED  K R I S M A - OLJA

         (P  fuktar  höger  tumme  med  krisma och tecknar

            (därmed   +   på den  nydöptes   hjässa och säger:

P: Med  Kristi  Heliga  Krisma    smörjer   vi     dig    +

att  Hans  styrka    bevara  din     UTGÅNG    och

din    INGÅNG  och  leda  dig  till   det    EVIGA

             (P gör  +  över  +panna, +strupe, +hjärta, +navel

             (på  dopkandidaten  om  denne  är  ett  spädbarn

             (och  P   kan    säga   "Requiem" ( = vila )

             M O T T A G A N D E T

P:  VI  MOTTAGER    dig   i   Kristi   heliga   kyrkas

     gemenskap  och  tecknar dig  med  +  korstecknet

             (Med tummen ännu fuktig av krisma tecknar  P        

             ett  kors     den   nydöptes   panna  +

             (Med h hand på  kandidatens huvud säger P:

P: SÖK  allt mer  invigning i  din gudomliga  eviga natur

och  HIMMELRIKETS  HEMLIGHETER.  Lär känna

 Guds    profeter  och  änglar  som  förmedlat  buden:

"Du skall älska  den evige   av allt ditt hjärta och av all

din själ  och av allt ditt förstånd och av all din kraft". Du

skall älska din nästa som dig själv".   På dessa två bud

vilar hela lagen och profeterna. Sök konfirmation

             DEN VITA KLÄDNADEN gives traditionellt

P: Mottag från    Kyrkan     EN  VIT  KLÄDNAD.

Den  symboliserar   RENHET,  som  är  det  första

stadiet  på Helighetens Väg.       Jesus säger: "Saliga

är    de  i  hjärtat  RENA   ty  de  skall  se  Gud"

              DEN BRINNANDE ELDEN GIVES

P: Tag nu detta  brinnande ljus som  tänts från,,,,

 offerelden på Guds altare.    Eld och ljus är tecken för                                                   ..                                               UPPLYSNING vilket är andra stadiet på helighetens väg

              TRANSSUBSTANS-MÅLET FRAMHÅLLES

             (P lägger  välsignande h   hand på k:s huvud

P: GÅ  I   FRID.    GUD ÄR ALLTID MED DIG

     Gud  vill TRANSSUBSTANTIERA  dig till gudsmedvetande                                                                                                 

(som ett  nattvardsbröd  transsustantieras) 

Det  är tredje stadiet på helighetens väg

            (P  kan här välsigna K  med monstrans-hostia)                                        

Du blir då som   Kristus  en  Andlig  Sol

             (Ev  tillägger döpande  präst här några ord)

             (Monstransen beslöjas. Dopkandidat, vit      

             (klädnad, ljus föres  till  sittplats. Musik och

            (affirmativ   psalm     kan avsluta dopakten

 

(Se alternativa dopakter    när dopkandidaten är  äldre än baby

och när tidigare dop   anses ofullständigt och    fullständigt omdop   önskas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,