S161 Lekmannagraderna

 

162 KLERKINVIGNING  sker helst  i mässan efter   Introitus                                                  

B  Låt den som skall vigas till klerk träda fram.  Kandidaten   är klädd i kaftan och bär brinnande ljus

K bugar för B som sitter på fällstol framför altare.     Ljuset övertages av altartjänare     och  K sitter ned

B  kan berätta om forntida klerks uppgifter  och idealet  kontrollerad renhet. K knäfaller  vid B:s fällstol

B: Bed affirmativt:   O Herre Kristus, tack att Du välsignar + klerkens  tjänande i   Din kyrka.

F : Amen     B välsignar  därefter   K med höger hand på K:s  huvud och förmedlar invigning med orden

B  I   VÅR HERRE    KRISTI   NAMN  INVIGES     +      DU   I   KLERKENS  ORDEN

B  ikläder ordinanden mässkjorta och  säger       DU KLÄDES I  HELIGHETENS  OCH RENHETENS VITA KLÄDNAD   OCH DU UPPMANAS ATT UTHÅLLIGT EFTERSTRÄVA RENHET

Om  K ej genast invigs i flera grader följer slutvälsignelsen   B   GUD + FADERN, GUD  + SONEN,  GUD DEN HELIGA + ANDEN  VÄLSIGNAR   DIG    Fullborda rätt vad du nu  har påbörjat . F Amen

 

163 TEMPELRIDDARVAKT-INVIGNING     sker  i  mässan  efter Kyrie                                           

B Låt den som skall vigas till tempelväktare träda fram. K har  kaftan,  mässkjorta och brinnande   ljus.

K bugar för biskopen som sitter på fällstol framför altare.   Ljuset övertages av altartjänare.   K sitter  ned

B kan berätta  om forntida tempelväktares uppgifter   att ringa i kyrkklocka,  öppna  kyrkdörr. B understryker

idealet  att kontrollera känslolivet. K knäfaller därefter invid B som uppmanar till affirmerande bön tex

O Herre Kristus, tack att Du välsignar + tempelväktarens   tjänande i   Din kyrka

B     välsignar/inviger   Kandidaten   med höger   hand på kandidatens huvud  och med orden:

     I   VÅR HERRE KRISTI NAMN   INVIGES DU   I  TEMPELVÄKTARENS   ORDEN

B   överlämnar    till  K  en  liten kyrkklocka  och en kyrknyckel och säger

B       Du uppmanas att  i ditt tjänande   hjälpa  sökare  att öppna     hjärtats  dörr till  Gud

Och att    vara en levande kyrkklocka som kallar sökare till Gud

( K  kan uppmanas att stänga och öppna kyrkans dörr och att   ringa i kyrkklockan tre gånger)

(Om k ej  genast invigs  i nästa grad  välsignar B:        GUD + FADERN,  GUD  + SONEN,  GUD DEN HELIGA + ANDEN VÄLSIGNAR   DIG      Fullborda rätt vad du nu har påbörjat     F Amen

 

164 SKRIFTLÄSARE -INVIGNING   sker i mässan efter Kyrie   (”Reader”)                                         

B  Låt den  som skall invigas  till  skriftläsare   träda fram. Kandidaten bär kaftan, mässkjorta, brinnande ljus Kandidaten bugar för  biskopen   som sitter  på fällstol    framför altare. Ljuset övertages av altartjänare

B kan berätta om  forntida skriftläsares  uppgift att  läsa text för predikan och att välsigna bröd och  ny skörd 

B understryker idealet att kontrollera tankelivet   K knäfaller därefter  invid B som manar till affirmativ  bön,

 T ex    O HERRE KRISTUS, TACK ATT DU  VÄLSIGNAR +  SKRIFTLÄSARENS  TJÄNANDE

B   välsignar-inviger  med    höger    hand på kandidatens huvud   och med orden

     I VÅR HERRE KRISTI NAMN INVIGES DU   I      SKRIFTLÄSARNAS  ORDEN   

B ger en bok till  K och säger          och säger

FORSKA    DJUPT  I DEN  HELIGA  VETENSKAPENS  GNOSIS   FÖR  ATT  DU  SKALL

KUNNA   ALLT BÄTTRE TJÄNA GUD

Om  kandidaten  genast skall invigas i nästa grad uppskjutes följande slutvälsignelse

B  GUD +  FADER,  GUD + SONEN,  GUD DEN HELIGA + ANDEN VÄLSIGNAR DIG

FÖR ATT DU SKALL FULLBORDA VAD DU NU HAR PÅBÖRJAT       F  AMEN

 

165 EXORCIST-INVIGNING     sker i mässan efter Kyrie                                      

B  Låt den som skall invigas till exorcist  träda fram. K bär kaftan,  mässkjorta och  brinnande ljus.

K  bugar för biskopen som sitter på fällstol framför altare. Ljuset övertages av altartjänare

B  kan   berätta om   exorcistens forntida uppgifter  att ur egen och andras själ utdriva sådant som kallades

onda andar men  nu kallas  psykisk sjukdom eller att en själ skördar problem som utsåtts i    forntiden.

B understryker idealen  renhet och stark vilja.  K knäfaller    invid  B som manar  till  affirmativ    bön: t ex

O HERRE KRISTUS,   TACK ATT DU  VÄLSIGNAR +  EXORCISTENS   TJÄNANDE I KYRKAN

B välsignar    och inviger K  med   h  hand   på K:s   huvud och   med  orden

+  I  VÅR  HERRE   KRISTI   NAMN     INVIGES   +   DU   I   EXORCISTENS    ORDEN

B   GER  ETT SVÄRD    OCH  EN BOK   TILL    ORDINANDEN OCH  SÄGER

B   TAG DETTA SVÄRD SOM EN SYMBOL FÖR  VILJAN OCH DENNA BOK SOM SYMBOL FÖR  GNOSIS KUNSKAP.  MED VILJA OCH KUNSKAP  ÄR DU  STARK I  KAMP MOT ALLT   SJUKT

(Om kandidaten  ej genast    invigs i  nästa  grad    B    GUD + FADERN.  GUD  + SONEN,  GUD DEN

 HELIGA + ANDEN VÄLSIGNAR  DIG  för att du skall fullborda vad du nu påbörjat      F    AMEN

 

166 AKOLUT- INVIGNING      sker  efter Kyrie                                                                                      

B  Låt den som skall invigas till akolut träda fram.   K  bär kaftan, mässkjorta,   brinnande ljus

K bugar för   biskopen som sitter  på fällstol framför altaret.   Ljuset övertages  av altartjänare

B kan berätta    om  akolutens forntida uppgifter att   tända ljus i kyrka och bära fram offer:  bröd och vin

K knäfaller därefter  invid B som uppmanar till affirmativ bön tex

O HERRE KRISTUS  TACK ATT DU  VÄLSIGNAR AKOLUTENS TJÄNANDE I DIN KYRKA.

B VÄLSIGNAR  OCH INVIGER    med   höger     hand på kandidatens huvud och säger

 + I  VÅR  HERRE  KRISTI  NAMN  INVIGES  DU  I  AKOLUTENS  ORDEN

B ger till K  ljusstake med brinnande ljus och  vinkanna.  B  säger    SPRID OMKRING DIG GUDS LJUS,  OFFRA SOM GUD      DU VÄLSIGNAS I NAMN AV GUD  +  FADERN,  GUD + SONEN,    GUD

DEN HELGA  +   ANDEN            FULLBORDA VAD DU NU PÅBÖRJAT                           F  AMEN

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

. .