S173 PRESTVIGNING

GUDS ÅKALLAN BESVARAS :

P: (Vi välsigna) + I GUDS NAMN, FADERN, SONEN, HELGA ANDEN. F: AMEN

, LITANIA Ev solo: vers 1 (kan förkortas, uteslut då verserna . )

1 ÄR GUD EVIGT TRANSCENDENT *?, ÄR GUD I ALLT IMMANENT **?

ÄR HÄR TIDLÖST GUDS ADVENT*** ? FRÅGAR DU? ! VI SVARAR: JA.

(* bortom skapelsen) (** inkarnerad i ) (*** jmf solens skenbara återfödelse, vintersolstånd )

2 Fader bortom tid och rum, Son med evangelium,

Ande-Mor, mysterium Vi välsignar + Gud trefaldig (Hebréerevangeliet, gnostisk typ)

3 Världsnatts rymd*, har fött Guds Ord, världsdag föder himlar, jord (*symboliserar Guds Mor

Morgonstjärnor sjöng Guds Lag: "Du, Guds Barn är evigt Jag " (Job 38.7 , Joh 1. 1)

4 Fadern bjöd oss pilgrimsfärd här i tid och sinnens värld

Åter når vi himmelsk härd när vi nått som Krist fullkomning

5 Stjärnors ring är himmelsk Dans. Kors vår Väg till Segerkrans (Efesierbr 1 4)

Kors ger himmelsk transsubstans* "Tag ditt kors, följ mig ", sa' Krist (*fullkomnande)

6 Från "egyptiskt köttrikt" bord, (2 Mos 16.3) (2 Mos 12,37, antal 600.00 menas ej bokstavligt )

tågas ut med "ritens ord" ( fornegyptisk mysterierit vari Moses ( invigdes, (Apg 7.20)

av Guds And till strid nu smord: "Röda Havet" skall besegras (Känslans vågor behärskas))

7 Finn i tankens ökensand ("Sinai) bud från Guds profet och And

"spejare" från Österland. - Lyssna eller "dö i öken " (liknelse för bokstavstro)4 Mos 14 2)

8 Andeögat i oss skådar, Stjärnan, Kristus som bebådar

att han föds och allt benådar. Herre vi välsigna Dig

9 Redan hjärtats Bethlehem gav oss strid och rekviem (vila)

Se'n givs " bröd" om än blott fem Och två "opsom". Det är nog ( Matt 14.19)

(Fem är symbol-ord för hemligheterma inkarnation- passion-uppståndelse-himmelsfärd-återkomst.

Två är symbolord för t ex Lag- Evangelium. Opsom= frukt eller fisk var symbolord i gnosis)

10 V i döps i Guds Andes Ström, Himla-strand* är framtids dröm

Gud är med oss, stark och öm, Herre vi välsignar Dig

(* denna " andra stranden" är gammalt mysteriespråk för det eviga)

11 "Helga Berget" skall vi nå, Bergets "Moln" allt mer förstå

Guds profeter skådas då, Herren ses i himmelsk skrud

12 Själen förs till nattvardsfest, bröd och vin bjuds varje gäst

För att minnas Gud i oss blir vi ett med Himlens Präst

13 Någon(*) flyr från Golgatskors Och får skåda Ljusets* kors

och lär Krist är evigt* kors Herre vi välsigna Dig (*Johannesakterna)

14 Pilgrimsfärd blir Himmelsfärd åter hem till Faderns härd

Själen lämnar denna värld Kristus i oss evigt uppstår

15 Själen blir då Herrens brud. Kristus i en himmelsk skrud

blir brudgum, det är Guds bud. Kom till bröllop, Gud oss kallar

16 Själars herde är du Krist , finner lamm som hjorden mist,

bär ock hem den som kom sist Herde vi välsignar dig

17 Krist ger ofta renings salt Om Han ock bär storm-gestalt

vill Hans strålglans rena allt Herre vi välsignar Dig

18 Skönhet givs till stjärnors här, snöfjäll, hav och blomma skär

Skönhet föds ock ur misär som oss renar till Guds tjänst

19 Änglarna är Ljusets vakt Minns vad de om "jaget" sagt:

däri göms all himmelsk makt Innerst är ni alla gudar (elohim)( Ps 82) 18

20 Vid Guds vishets källa klar, söker varje helgon svar

Herre, Du är himmelsk gnosis, Visdom vi välsigna Dig

21 Din Agape-kärlek är utan gräns och Du beskär

lika lön till alla här. Kärlek vi välsignar Dig

22 Gud din makt helbrägdar här. Du ger frid, vårt kors Du bär

Allas frälsare Du är, Viljans Furste, tack till Dig

23 Guds Präst, offer utan tvång, förutsagd i syn och sång

inkarnerar gång på gång, i bröd, i vin, Tack, o Krist

(Biskopen ensam sjunger nu vänd mot prästkandidaten)

24 GUD VET VÄL VÅR STORA BRIST GUD + VÄLSIGNAR NU LIKVISST

DIG TILL PRÄST NU GENOM KRIST TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

25 GUD + VÄLSIGNAR, + HELGAR DEM, SOM NU VIGS I KYRKANS HEM

SOM FÖRR I JERUSALEM , TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

26 HERRE GUD SOM NU + VÄLSIGNAR, OCH MED SUCCESSIONEN + HELGAR

OCH NU PRÄSTER + KONSEKRERAR, TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

( Alla sjunger vers nr 25)

27 Fader bortom tid och rum Son med evangelium

Ande-MOR, Mysterium Trefald, vi välsigna Dig (Hebréer-ev, Origenes Joh-kom 2.12)

 

,

 

 

 

 

 

 

,

,

,

,

,

,VENI CREATOR

(Alla sjunger, ofta knäfallande)

Du kommer, helga Ande-Jag

Med gränslös Nåd och himlars Lag.

Guds "Moder", ovan ve och väl

Du skapar rummet, tid, kropp, själ

2

Du är Det Eviga i oss

"Guds Barn" är vi, så lär Christos

med himmelsk Fader innerst Ett.

I herderoll har Gud oss klätt.

3

Vi är som Vind från Evighet

Med andegåvors gränslöshet

Vi föds till alla perspektiv:

sten, växt, djur, mänska, helgonliv

4

Vi går nu med vår herdestav

Till "lamm och varg" med gnosis skrift,

Till Andens Visdom, gränslöst Hav,

Agape-kärleks livsuppgift

5

Och Andens Öga skådar allt

Snart bortom horisontens rand,

Fullkomlighet i Guds gestalt,

I Ande-elds gränslösa Land

6

Du blir renhjärtad i Guds Rike,

Som Änglars, goda Herdars like,

I Guds And blir du en profet.

Allt skall så nå gudomlighet

7

Guds Eld-Flod skall allt återställa. *

Vi nå vårt Hem vid Livets Källa.

Vi vänder åter in i Evighet

Till Ande och Treenighet. (Amen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,