s181vigvatten beredes     

                             (speciellt för dop)

      (P exorcerar och välsignar salt)

P  VI   EXORCERAR  DIG,    SALTETS KROPP   OCH   ÄNGLAVÄSEN

I NAMN  AV  GUD,  LEVANDE GUD,  HELIGE GUD + ALLSMÄKTIGE GUD

ATT DU MÅ  RENAS FRÅN ALLA HINDRANDE INFLYTANDEN

I HANS NAMN SOM ÄR ÄNGLARS OCH MÄNSKORS   GUDAJAG

OCH SOM FYLLER ALLT MED MAJESTÄT OCH HÄRLIGHET

F AMEN

P VI ÅKALLAR DIG, O GUD  SOM  I GRÄNSLÖS KÄRLEK  STRÄCKER  UT

DIN  MÄKTIGA HAND  ÖVER DETTA SALT OCH DESS ÄNGLAVÄSEN

SOM VI + VÄLSIGNA OCH  HELGA +  I DITT HELIGA  NAMN

FÖR ATT DETTA SALT SKALL GIVA HÄLSA TILL KROPP OCH SJÄL

FÖR ALLA SOM BRUKAR DET OCH ATT DÄR DETTA SALT BRUKAS DET

SKALL   FRIGÖRA FRÅN ILLUISON OCH VERKLIG HINDER

GENOM CHRISTOS,   HERREN I OSS    OCH I SALT    OCH I ALLT

F  AMEN

 

(        P  exorcerar  och  välsignar vatten)

P  VI  EXORCERAR DIG,  VATTNET  OCH DESS  ÄNGLAVÄSEN

GENOM GUDS NAMN,  LEVANDE GUD  + HELIGE GUD  +  ALLSMÄKTIGE GUD +

DU RENAS FRÅN ALLA HINDRANDE  INFLYTANDEN

I HANS NAMN SOM ÄR ALLA ÄNGLARS OCH MÄNSKORS   INNERSTA JAG

OCH HERREN SOM FYLLER ALT MED MAJESTÄT OCH HÄRLIGHET

F AMEN

P O GUD SOM FÖR ATT HJÄLPA OCH SKYDDA OSS  HELGAR VATTEN

SOM AVSKILJES FÖR GUDSTJÄNST I   DIN HELIGA KYRKA

DU SÄNDER DITT LJUS OCH DIN KRAFT ÖVER DETTA VATTNET OCH DESS ÄNGEL

(Upp 16 5)  SOM VI VÄLSIGNA +  OCH + HELGA I DITT HELIGA NAMN

VI ÅKALLAR DIN ANDE ATT  I  GODHET STÄRKA ENVAR SOM BRUKAR DETTA

VATTEN MED HÄNGIVENHET TILL DIG

OCH ATT ALLT SOM BESTÄNKES DÄRMED SKALL VARA HELIGT OCH RENT

OCH SKYDDAS  MOT ALLA VERKLIGA HINDER    GENOM  CHRISTOS  HERREN I OSS

F  AMEN

 

P (kastar salt tre gånger i  korsform     + + + ned i vattnet  och säger

LÅT SALTET OCH VATTNET FÖRENAS  I NAMN AV FADERN + SONEN +

OCH DEN HELGA  + ANDEN

F   AMEN

P   HERREN ÄR MED ER  (välsignande) +

F   MED DIG ÄR HELGA ANDEN (välsignande) +

 

P  O GUD   (I OSS)   SOM GIVER  OÖVERVINNERLIG    STYRKA

OCH VARS SKÖNHET LYSER GENOM ALLA VÄSEN OCH KROPPAR

VI ÅKALLAR DIG ATT VÄLSIGNA OCH HELGA DETTA SALT OCH VATTEN OCH

DESS ÄNGLAVÄSEN MED DIN KÄRLEK SÅ ATT VARHELST DET UTSTÄNKES

OCH DITT HELIGA  NAMN  ÅKALLAS  I  BÖN  DÄR  SKALL  STÄRKAS

VARJE ÄDEL STRÄVAN OCH VARJE GOTT BESLUT

OCH GEMENSKAP  I DEN HELGA ANDEN GIVAS TILL OSS SOM

SÄTTER SIN LIT TILL DIG     DU SOM MED SONEN LEVER OCH HÄRSKAR

I ENHET MED HELGA ANDEN        GUD GENOM EVIGHETERS EVIGHETER

F AMEN

+++++++++++++++++++++++++++++++++

                    (  TILLÄGG:   VÄLSIGNELSE FÖR vigvatten som skall brukas vid  DOP

P O HERRE KRISTUS SOM I GRÄNSLÖS KÄRLEKS MYSTERIUM HAR IKLÄTT DIG MÄNSKLIG

GESTALTS BEGRÄNSNING OCH I NÅDIG MEDKÄNSLA HAR SAMLAT  SMÅ BARN I DINA

ARMAR  VI ÅKALLAR DIG ATT STRÄCKA UT DIN MÄKTIGA HAND ÖVER DETTA HELIGA

VIGVATTEN OCH DESS ÄNGEL OCH SÄNDA DIN HIMMELSKA + NÅD OCH + VÄLSIGNELSE

SÅ ATT DE SOM DÖPES  MED DET MÅ+ MOTTAGA DIN KÄRLEKS FULLKOMLIGHET OCH

ALLTID FÖRBLIVA  BLAND DINA TROGNA BARN

F  AMEN