s185 VÄLSIGNA  ETT  HUS                                                            

 

Präst, helst  prästklädd,  säger  vid  sitt   inträde i hus  som skall välsignas

P   FRID  VARE ÖVER  DETTA HUS     ( (Lukas  10.5

Och över alla  som  leva här

,

(Prästen drar med vigvatten  en  linje  som markerar ingången   och säger)

P  O GUD,  Du kallar oss ständigt att samarbeta med Dig:

Därför åkallar vi  Din  mäktiga  välsignelse över detta  hus.  Och   över denna ingång så att de

som här inträda   skall   lämna bakom sig alla ovärdiga tankar och känslor

och att dina barn som bo här skall tjäna dig i frid och heligt liv. Genom Kristus vår Herre

 

(P går sedan till alla andra ingångar till huset och drar  en vigvattenslinje och upprepar samma åkallan

P välsignar sedan rökelse och  går   med rökelsekaret   och  vigvatten (aspergill)   till husets alla rum

Och P     beröker och vigvattenbestänker varje rum och säger därefter)

P   O GUD,  som i  Din försyn har förordnat  en underbar   änglatjänst,

Vi  åkallar     Dig och ber Dig att sända    Din heliga   Ängel att + välsigna och + helga detta hus

Att  de som  bo här må leva i  Kristi,  vår Herres och Mästares styrka och kärlek

Och att de ständigt  må tjäna Dig i allt gott arbete. Genom  Kristus   vår Herre

F  Amen,

 

,(Det bör i huset finns en   plats   för kontemplation, kanske med kors eller religiös bild

I så fall rekommenderas P att särskilt välsigna den platsen och rekommendera den

för daglig  andakt,   mässans sid 1, eller prima och kompletorium.   P kan om det önskas

inleda detta  med t ex  psalm   och skriftläsning   och t ex  orden

P:   Låt oss nu    slutligen    samlas här   inför korset och bilden av……som…..

,

 

 

 

 

                         FÖREMÅL         KAN  VÄLSIGNAS                             186                                                       

(INLEDANDE EXORCISM)

                      

P   I  GUDS NAMN EXORCERAR    +     VI FRÅN DETTA TING                                                           

      ALLA   HINDRANDE    INFLYTANDEN   -  ATT DE MÅ DRIVAS UT UR DETTA                          

      SOM  VI   SKALL    BRUKA    I  GUDS  TJÄNST      

      I  KRAFT  AV  GUDS NAMN    FADERN + SONEN + OCH DEN HELGA + AND

F     AMEN

 

(TINGET  kan nu  vigvattenbestänkas och  berökas)

 

                               VÄLSIGNELSEN   FULLBORDAS

P   LÅT  OSS NU VÄLSIGNA DETTA TING

 

P   O GUD,   SOM  I DIN   OBEGRÄNSADE  KÄRLEKS MYSTERIUM ANDAS IN

DITT EGET GUDOMLIG LIV I  DETTA   UNIVERSUM  OCH ÄR KÄLLAN TILL ALL

EXISTENS.   DU BJUDER OSS STÄNDIGT ATT  SAMARBETA MED DIG.

DÄRFÖR ÅKALLAR  VI DIN  VÄLSIGNELSE  ATT  INKARNERA ALLTMER

VI ÅKALLAR DIG ATT  LÅTA DIN  ALLMAKTS HAND VILA ÖVER DETTA   TING

SOM VI HAR  RENAT..  VI BER DIG FYLLA DET MED HIMMELSK NÅD  + OCH

VÄLSIGNELSE      +   

GIV ATT ENVAR SOM BRUKAR DETTA TING MÅ UPPLYSAS I HJÄRTA OCH SINNE

OCH TJÄNA DIG   I ALLA   GODA VERK

GENOM    KRISTUS  VÅR  HERRE SOM LEVER OCH HÄRSKAR MED   FADERN                    DIG      OCH  DEN HELGA ANDEN  GUD GENOM EVIGHETERS EVIGHET

F   AMEN

 

 

 

,

 

 

 

 

,