S187 FASTA AV HÄLSOSKÄL, VÄRLDSEKONOMI OCH MEDKÄNSLA

FASTA tillhör alla religioner, fattigdom, politisk påtryckning, hälsorörelser och krävs ofta av patienter. Fasta kan ändra psyket och förbättra fysiska tillstånd om metoderna är kloka. Men fastande personer vet ofta inte mycket om vad som är hälsosamt eller icke och sjukdom och förtidig död kan bli resultat. Religiösa själar ha plågat kroppen för att befria sig från begär eller i tron att det är religiöst förtjänstfullt. Eller för att kroppen skall bli vackrare, starkare och bättre. Bibelns Bileam (4 Mos 22.5) straffar sin kropp (riddjuret) som inte motsvarar hans krav Kroppen klagar och säger" Är jag inte ett lydigt riddjur på vilket dur ridit från barndomen?" En ängel bjuder Bileam att vara mild mot riddjuret-kroppen. När vi läser att Jesus fastade får vi intrycket att han var klok nog att välja bra metod för kroppen-riddjuret och själen (Matt 4 .2) "Fasta 40 dagar" behöver ej tolkas bokstavligt. Jesus lär ha sagt till lärjungar att de skall fasta (Lukas 4. 5) som vanliga judar gjorde. Johannes Döparen fastade och åt endast vildhonung och frukter från gräshoppsträdet (Matteus 3,4) Lukas 1.15 säger "Vin och starka drycker skall Johannes aldrig dricka. Han skall uppfyllas av Helga Anden redan i moderlivet." Hans vegetariska fasta var kanske inspirerad av Esséer-orden som hade regeln "icke döda". En teori är att eséer inspirerats av indiska Ahimsa-ideal. Esséer avböjde tempelriter med blodig djurslakt och de offrade på altaret endast säd-mjöl och olja. Kanske var de påverkade av hemlig judisk Kabala. Jesus kan ha följt samma vegetariska väg men blott i esoteriska grupper och dolt det vilket krävdes för framgång som världsreligion. Jesus rekommenderade fasta som i Mark 9 29 "denna sjukdom kan utdrivas endast genom fasta och bön ("i anden"). Jesaja 58.8 "läker sår" genom fasta i betydelsen hjälp till nästan.

Första Mosebok ger bilden att mänskan skulle vara vegetarian och först var det. Och bibeln ger profetian om en framtid när lejon äter halm som oxen, att vi åter blir vegetarianer, att ingen död skall vara och därför ej

heller problem med döda kroppar. Kanske menas att vi skall återvända till ett ursprungligt andligt tillstånd.

Apostlagärningarna 13.3 ger informationen att lärjungarna fastade. De skrev (Apg 15 28) att de och den Heliga Anden beslöt (som minimikrav) att vi bör avhålla oss från kött , som är avgudaoffer, blod, kött från kvävda djur och från otukt. ( Kött från judars hemska rituella skäktning tolkas därmed som tillåtet. Och därtill indoktrineras ännu oskyldiga judiska barn. Jesu lärjungar ansåg tydligen inte tiden mogen att förkasta detta, men kärlek och medkänsla förbjöd naturligtvis Jesus och lärjungarna att själva slakta djur).

Jesus tros ha givit "bröd och "opsom" till 5ooo män med kvinnor och barn (Matt 15 21) och mycket blev över. Opsom översättes "fisk" eller "frukt". Bröd och fisk eller frukt är hemliga "liknelser" för andliga gåvor. Gnosis eller "Guds rikes hemligheter" gavs till somliga (Mark 4 11)

Många bland de första kristna ansåg vegetarisk föda vara ideal: Augustinus, Antonius, Franciskus åt endast vegetarisk mat. Klemens av Alexandria skrev också mot blodigt köttätande. Sankt Basilides skrev att köttätande medför sjukdom. St Augustinus berättar att "Jakob, Jesu bror inte brukade kött eller vin. St Chrysostom är den stora auktoriteten för Ortodoxa Kristna Han skriver om sig och hans munkar "Vi har inte slaktning, inga strömmar av blod. Vi lever av vad vi så och skörda, vi ha bröd och rent vatten och frukt. Vi få hälsosam föda, vegetabilier, mjölk, ost, frukt. Bäst är mat som inte kräver eldbehandling." Det var så

Matteus levde. Han åt aldrig kött" . Vi läser alls icke att Jesus åt djurlik eller dödade . Mark 5 13 låter

Jesus döda 2000 svin. Det är symbolspråk liksom när Jesus säger sig vara "påskalammet" Men kött- och

alkoholälskare förföljde snart kristen vegetarism Paulus skrev (Rom 14,21) "Det är bra att avstå från kött och vin"…Men somliga drog sig inte för att förfalska till "drick vin, ät kött" Detta "brev till Timoteus" erkänns nu ej vara från Paulus. utan ren förfalskning (eller misstag?)… Förfalskning eller missförstånd förekommer ibland på grund av det hebreiska språkets "obestämbara tempusformer". Bibelord kan vara oavsiktligen felaktiga. En Peshittabibel har orden "svårare för en rik man att komma in i himmelriket än för ett rep att komma genom ett nålsöga" Vanlig. felaktig översättning är . "för en kamel att komma genom ett nålsöga" Felöversättningen beror här på att både "kamel" och "rep" heter "gamla" i originaltext. Felöversättning kan bero på okunnighet, begär, dumhet Schiller skrev att "mot dumhet kämpa även gudar förgäves" Idag finns större grupper av vetenskapligt skolade . forskare som rekommenderar vegetarisk fasta. Mot dem står stora ekonomiska intressen och okunnighet. Alternativ hälsovård och föda producerar alltmer giftfritt och understöder allt mer gamla religiösa ideal Många kristna prövar temporär vegetarisk fasta men finner ofta problem när fastan börjar och avslutas. Lyckligtvis finns allt mer kompetent litteratur .

Fasta i betydelsen vegetarism har vi fått från många olika kulturer :Judar påverkades mycket av Egypten.

I "Den Egyptiska Dödsboken " rekommenderas rituell recitation av någon som är rituellt ren och som ej har

ätit djurkött eller fisk (kap LXIV) Från Grekland kan man nämna Sokrates som sägs ha ätit "opsom" vilket åter ofta översättes "fisk". Men man vet att Sokrates var vegetarian. Profeten Gautama Buddha var vegetarian kanske främst av medkänsla med djur som lider när de fängslas och dödas. I hinduernas stora evangelium Bhagavad-Gita är det profeten Krishna som rekommenderar livslång vegetarisk fasta. .

Jesus sägs enligt Lukas 4 18 proklamera ett glädjebud till de "fattiga". Mat för alla fattiga finns i en vegetarisk hushållning. Tio gånger fler kan leva på fält som producerar vegetariskt. Jesus vill

"Förkunna befrielse för fångna" Menar han de som är fångna i illusioners fängelse? Och fångna djur?

Och "syn för blinda" Menar han alla som är blinda för andlig verklighet och för andras lidande? Djurs?

"Att ge de förtryckta frihet" ( Menar han religiöst förtrycka mänskor och kroppsligt förtryckta djur eller vad?

Många religiösa mänskor är medlemmar eller medverkande i organisationer som ha vackra ideal och som med

ena handen öppnar Heliga skrifter" med sköna ord och därifrån reciterar vad helgonen sagt….. men

med andra handen grymt slaktar eller betalar slaktare för att få blodiga "köttgrytor" att äta (2 Mos 16,3)

Med alkohol skålar de glatt med dem som ha lika giftiga begär. Muhammeds muslimer förkastar alkohol.

Med tobak och liknande giftiga njutningsmedel fördummar de sig själva och andra och kommande släktled.

Det finns änglar, helgon, samfund, ordnar som ej öppnar för dem som är "så anspråkslösa" när det gäller den

frihet. som religioner vill förkunna. Jesus säger: " Låt de döda (andligt omedvetna) begrava sina döda "

 

 

 

 

………..